Projekty

AUDIOWIZJE - Warsztaty Kreacji Audiowizualnej

AUDIOWIZJE - Warsztaty Kreacji Audiowizualnej

Warszawski projekt AUDIOWIZJE stanowi cykl działań z zakresu edukacji audiowizualnej, którego celem jest podkreślenie roli warstwy dźwiękowej w filmie – często niesłusznie niedocenianej zarówno w edukacji, jak i w procesie tworzenia filmu.

Ideą projektu jest zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji o roli dźwięków w życiu człowieka i rozpowszechnienie idei wykorzystywania przekazu audialnego w różnych dziedzinach sztuki. W ramach projektu odbędą się wykłady oraz warsztaty, podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę specjalistyczną z zakresu produkcji filmu, realizacji dźwięku, rejestracji terenowej dźwięków i poszukiwania środków wyrazu poprzez warstwę audialną.

***

Organizatorem wydarzenia jest FILMFORUM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerami projektu są Fundacja Shalom oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów.

 

najbliższa edycja / termin:
  • 1. edycja
  • 2019 r. /2020 r. 
koordynacja:
  • Małgorzata Romanowska

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
więcej informacji:  

 

Powrót do projektów Powrót do projektów