Aktualności
02 września 2017

Podsumowanie dokonań filmowców, działających poza systemem oficjalnej dystrybucji filmowej.

12 lipca 2017

Podczas 10. edycji festiwalu nominowano aż 12 twórców filmowych.

10 lipca 2017

Przedstawiamy laureatów Konkursu Głównego 10. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO.

22 czerwca 2017

Przedstawiamy listę filmów zakwalifikowanych do konkursów.

28 sierpnia 2016

Do 19 września można zgłaszać filmy do dwóch konkursów 3. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie.