Aktualności

Międzynarodowe warsztaty dla scenarzystów – zgłoszenia do końca września!

21 września 2018
Międzynarodowe warsztaty dla scenarzystów – zgłoszenia do końca września!

Zgłoś się na European Short Pitch.

Jeśli chcesz aby Twój scenariusz miał szansę zostać zaprezentowany przed grupą profesjonalistów z branży filmowej, w międzynarodowej atmosferze, nie ma potrzeby czekać. Zgłoś się na European Short Pitch! Konkurs scenariuszy filmów krótkometrażowych czeka właśnie na Ciebie! Weź dział w trzy etapowym spotkaniu i zaprezentuj swój talent.

O konkursie scenariuszy European Short Pitch

European Short Pitch to inicjatywa mająca na celu promocję europejskiej koprodukcji filmów krótkometrażowych. Łączy w sobie warsztaty scenopisarstwa oraz forum koprodukcji skupiające scenarzystów, reżyserów oraz profesjonalistów branżowych z całej Europy.

Wybrani na podstawie projektów filmów krótkometrażowych, 16 europejskich talentów zbiera się, aby dyskutować, poprawiać, uczyć się oraz promować swoje scenariusze na europejskim poziomie przy wsparciu czterech opiekunów. Ostatecznie prezentują swój projekt przed grupą profesjonalistów - producentów, finansistów oraz dystrybutorów. 

Celem European Short Pitch jest przyciągnięcie młodych talentów, stworzenie możliwości promocji oraz rozwijanie koprodukcji filmów krótkometrażowych w Europie. Inicjatywa ta dotyczy zwiększenia rentowności oraz widoczności filmów krótkometrażowych w Europie. 

W poprzednich edycjach (2007 - 2018) zaprezentowano około 267 projektów, które do tej pory zaowocowały 96 filmami krótkometrażowymi. Wiele z nich odnosi bardzo udaną karierę międzynarodową.  

Kto może zaaplikować?

European Short Pitch jest otwarty dla zespołów kreatywnych, realizujących międzynarodowe projekty krótkometrażowe. Konkurs jest zatem otwarty dla scenopisarzy, reżyserów oraz producentów. 

Autorzy scenariuszy mogą mieć od 18 do 35 lat w dniu zakończeniu składania projektów (30 września 2018).

Miejscem zamieszkania uczestników powinien być jeden z krajów członkowskich Creative Europe Programme (Unia Europejska + Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Gruzja, Macedonia, Mołdawia Czarnogóra, Norwegia, Serbia oraz Ukraina). European Short Pitch również wybierze do trzech projektów z krajów, które nie są członkami Creative Europe Programme, a gdzie NISI MASA ma organizację członkowską: Kosowo i Rosja.

Uczestnicy muszą potwierdzić swoją dostępność dla trzech sesji. Językiem roboczym European Short Pitch jest angielski. 

Warsztat scenopisarski, forum koprodukcyjne & sesja online

European Short Pitch składa się z warsztatu scenopisarskiego, forum koprodukcyjnego oraz sesji on-line. 

Warsztat scenopisarski odbędzie się w dniach 7 - 13 stycznia 2019 roku w jednym z europejskich krajów (jeszcze nie ogłoszono) - ostatnia edycja miała miejsce w Wilnie na Litwie. Uczestnicy będą pracować w czterech grupach razem z opiekunem kierującym projektem. Celem jest poprawienie jakości scenariuszy oraz przygotowanie uczestników do promowania ich projektów w kontekście międzynarodowym.

Sesja on-line (pomiędzy warsztatem - styczeń 2019, a forum - marzec 2019) jest okazją dla uczestników aby poprawić swoje scenariusze po warsztatach scenopisarstwa i dalej współpracować z opiekunem grupy. Jednocześnie uczestnicy przygotują materiały do „The Book of Projects” i zaproponują imiona profesjonalistów, których chcieliby zaprosić na forum koprodukcji.

Forum koprodukcyjne odbędzie się od 13 do 17 marca 2019 roku w kraju europejskim (do potwierdzenia) - poprzednia edycja odbyła się w Poznaniu, Polska. Uczestnicy będą mieli jeden dzień na przygotowanie oraz przećwiczenie swojego pitchingu z opiekunem grupy. Pitching w obecności zaproszonych profesjonalistów odbędzie się 16 marca, każdy projekt będzie miał 7 minut na prezentację - wraz z pytaniami. Następnie odbędą się indywidualne spotkania z profesjonalistami. Wydarzenie zakończy rozdanie nagród, m.in. trzech nagród po 1000 euro za Best Pitches (na podstawie głosów zaproszonych profesjonalistów). 

Opłata uczestnictwa

Opłata uczestnictwa wynosi 650 euro. Opłata pokrywa koszty nauczania, podróży, zakwaterowania oraz utrzymania jednej osoby w trakcie dwóch sesji. Po uprzednim ustaleniu dopuszcza się dodatkową osobę na projekt, jednakże ta osoba będzie musiała pokryć własne koszty podróży, zakwaterowania oraz utrzymania.

Jak zaaplikować?

Przed upływem terminu składania zgłoszeń (30 września 2018, północ czasu środkowoeuropejskiego) zgłaszający muszą przesłać plik zip (nazwany zgodnie z tytułem projektu) na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , zawierający: 

•    uzupełniony formularz aplikacyjny,
•    scenariusz w języku angielskim (nie ma ograniczenia liczby słów - jednak European Short Pitch jest przeznaczony do krótkich form filmowych, o szacunkowej długości 30 minut),
•    scenariusz w języku oryginalnym ,
•    CV osób kreatywnie zaangażowanych w projekt (autor/scenarzysta, dyrektor, producent),
•    prezentację firmy produkcyjnej (jeśli dotyczy).

Zgłaszający może przedstawić utwory audiowizualne (zarówno stworzone wcześniej przez zespół kreatywny jak i pracę przygotowaną na ten projekt). Jedynie prace dostępne online będą rozpatrywane (link należy podać w formularzu wniosku). 

Scenariusze muszą być całkowicie oryginalne, nie mogą być zapożyczone z żadnych wcześniej istniejąc prac chronionych prawem autorskim lub objęte jakąkolwiek inną ochroną prawną lub naruszające prawa osób trzecich. 

Więcej informacji o ESP oraz wydarzeniach NISI MASA na stronie: esp.nisimasa.com

Komentarze - facebook

Komentarze - Filmforum

Zaloguj się, by skomentować
Powrót do listy aktualności Powrót do listy aktualności