Aktualności
05 grudnia 2019

Projekt „Polska Odzyskana” stanowi filmowe spotkanie z ostatnimi żyjącymi świadkami historii - uczestnikami masowych przesiedleń w powojennej Polsce, którzy przed kamerą dali świadectwo swojej bolesnej przeszłości. Opisali oni historię wygnania ich rodzin z rodzinnego domu na obce wówczas tereny, które przez wiele lat określano eufemistycznie mianem „Ziem Odzyskanych”.

17 lipca 2016

Zapraszamy młodzież w wieku 14-19 lat do udziału w warsztatach teatralnych w Mazowieckim Centrum Kultury Medialnej.

01 października 2014

Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu aktorstwa, reżyserii teatralnej, autoprezentacji i asertywności!

28 czerwca 2013

Program edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, mający na celu nie tylko zapoznanie młodych ludzi z tradycją polskiego teatru i podstawami warsztatu teatralnego, ale także oswojenie młodzieży ze sceną i wystąpieniami publicznymi oraz przygotowanie młodych ludzi do pracy w niezwykle intensywnie rozwijającym się sektorze kreatywnym.