Projekty

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do młodzieży z Polski i Ukrainy.

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe to profesjonalny program edukacji filmowej osadzony w Olsztynie, słynącym z historycznej koegzystencji mniejszości narodowych. Projekt stwarza polskiej i ukraińskiej młodzieży warunki do przyjrzenia się różnorodności kulturowej zebranej na niewielkiej przestrzeni i poprzez jej bliższe poznanie kształtuje postawy zrozumienia i poszanowania wzajemnej odmienności.

W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów i ćwiczeń praktycznych z poszczególnych dziedzin filmowych (scenariusz, reżyseria, organizacja produkcji, realizacja obrazu, montaż) oraz spotkania i wykłady mające na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką kraju sąsiada, historią lokalną i kulturą regionu.

W 2019 roku narzędziem służącym realizacji celów projektu i jego główną osią tematyczną będzie trudna sztuka krytyki filmowej, analiza wybranych dokonań polskiego i ukraińskiego kina oraz samodzielne przygotowanie przez młodych ludzi video-recenzji lub video-esejów będących twórczą interpretacją dzieł filmowych, widzianą z perspektywy młodzieży.

Organizatorem wydarzenia jest FILMFORUM

Współorganizatorem: CinemaHall INGO Ukraine

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019". Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.

 

termin:
  • 6-12 października 2019 r. (5. edycja)
koordynacja:
  • Maciej Dominiak - koordynator

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 więcej informacji:

Obejrzyj materiał filmowy

Back to projects Back to projects